Wie is

Aanjager van sociale innovatie, Talent en Honours Onderwijs

Avonturier naar het hart van mens en organisatie. Aanjager en begeleider bij verandering. Heeft een duidelijke visie op transitie en transformatie.

Denkt in groot ‘grootschalige landelijke projecten’ en in klein ‘kleine creatieve denksessies of bewustwordingstrajecten’.

Werkt met oog voor de menselijke maat, talent en het zelforganiserende vermogen van de mens. Werkt vanuit waarderend onderzoekende principes aan nieuwe leer- en veranderingsconcepten.

Vernieuwen, verbinden, (persoonlijk)leiderschap, co-creatie, betrokkenheid zijn sleutelwoorden in zijn aanpak. Op zoek naar nieuwe paden zonder de gebaande te veronachtzamen!

Nieuwe leer en veranderingsconcepten ontwikkelen is mijn passie. Na een leven van grote meeslepende landelijke projecten, nu vooral gericht op oogsten en de ontwikkeling van talentvolle professionals met maatschappelijke impact. Het Windesheim Honours Programme Social Innovation als ambitieuze broedkamer voor waardevolle professionals.

Founder van het Social Innovation Lab

Opdrachtgevers: Council of Europe, Dutch government, Department of Justice, Department of VWS, Ministry of Transport, Public Works and Water Management, Ministry of Education, Culture and Science, MOgroep, Jeugdzorg Nederland, IPO, Stichting 180, Hogeschool Windesheim, Bureau Jeugdzorg, ResultsinHealth, Gemeenten

Op LinkedIn vind je meer informatie.

Sharing is caring